Las letras de Balsas

Cubra la imagen de la canción Balsas por Foje

Artista:

Balsas por Foje es parte del álbum "1982" .

Etiquetas: Balsas letras de canciones gratis , Descargar Letra, youtube video of Balsas
Letras traducidas disponible en: English       Deutsch       中国       日本       Português      

Las letras de Balsas

Tai ką tu radai prieš tris dienas
šiandien jau gali išmesti lauk
tai ką parašei prieš tris naktis
šianakt jau gali ramiai išbraukt
vakar tu šaukei žvėries balsu
šiandien tu kalbi švelnius žodžius
tavo praeity yra klaidų
tu manai kad jų rytoj nebus

O ka tu Radai curiosea tris Dienas
šiandien jau gali išmesti estirón
o ka parašei curiosea tris naktis
šianakt gali jau ramiai išbraukt
vakar tu šaukei žvėries balsu
šiandien tu Kalbi švelnius žodžius
yra tavo praeity klaidų
Manai kad nebus tu ju rytoj


Tai ką turi
tau nepriklauso
tai ką gavai
skirta ne tau
ar tu girdi
angelo balsą
ten kur giliai
plaka širdis
(jei ją turi...)

ka o en Turi
nepriklauso tau
ka o gavai
skirta el tau
girdi ar tu
angelo Balsa
diez kur giliai
Plaka širdis
(Y Jei turi ...)


Ten kur gyvenai prieš tris žiemas
niekada daugiau neteks sugrįžt
tai dėl ko verkei prieš tris dainas
ši daina tikiu padės užmiršt
kelio pradžioje buvai švarus
pabaigą randi giliam purve
jeigu sutikai naujus draugus
nežinai ar jie išduos tave

Diez kur gyvenai curiosea tris žiemas
neteks niekada daugiau sugrįžt
o Del Ko verkei curiosea tris dainas
Si Pades tikiu Daina užmiršt
kelio pradžioje buvai švarus
pabaigą rand purve giliam
Jeigu sutikai naujus draugus
nežinai ar jie išduos por octava


Comentarios

Balsas Las letras son la propiedad de los respectivos artistas, escritores y etiquetas. Estas letras se proporcionan para los propósitos eduacational solamente. Por favor, comprar la canción si te gustan.